27 augusti Presentation av Havs- och vattenmyndighetens vägledningsmaterial – Effektiv tillsyn av små avlopp.

Havs- och Vattenmyndigheten har tagit fram ett vägledningsmaterial för effektiv tillsyn på små avloppsanläggningar. Projektet är sprunget ur det regeringsuppdrag om små avlopp som HaV hade under 2013 och där…
Läs mer »
12