Tema naturvårdsanpassad efterbehandling av sand- och grustäkter. Information inomhus på förmiddagen och sedan fältbesök efter lunch. Träff i samarbete med länsstyrelserna med tanke på det nya regeringsuppdraget om att gynna…
Läs mer »