26 mars – INSTÄLLT – Utbildningsdag industriutsläppsverksamheter (IED) – den särskilda prövningen och regleringen

Utbildningen är inställd! Utbildningen är avsedd för inspektörer och handläggare inom Miljösamverkan Värmlands och Örebro läns miljökontor och länsstyrelser. Länk nedan till mer information om dagen och möjlighet att anmäla…
Läs mer »