24 oktober – Tillsyn av byggnader – materialinventering och förorenade byggnader

Utbildningen behandlar tillsyn både enligt miljöbalken och PBL för att ta ett helhetsgrepp på förorenade byggnader och rivningsmassor efter sådana. Utbildningen riktar sig till miljöinspektörer, bygginspektörer, handläggare på länsstyrelsen i…
Läs mer »
12