Dagvatten

Delprojekt dagvatten är nu avslutat. Handledningen tar upp vilka frågor miljönämnden har att beakta när det gäller dagvatten. Fokus ligger på planprocessen, anmälningsplikten och tillsyn av såväl miljöfarlig verksamhet som…
Läs mer »