Jag kommer att samla checklistor för skrivbordskontroll i coronatider under Dokumentarkiv – Handläggarstöd.   Bidra gärna med era andra checklistor så delar vi med oss!
Läs mer »