Förmiddagen ägnas åt avfallsbegreppet, när avfall upphör att vara avfall, klassificering av avfall samt tillsyn av nationella och internationella transporter av avfall. På eftermiddagen kommer Hans Zetterling, Polego AB, tidigare…
Läs mer »