På denna sida hittar du små smarta lösningar som underlättar i vardagsarbetet. Ni får gärna bidra med små lösningar som ni är nöjda med på kontoret. Jag kanske kontaktar er och efterfrågar era lyckade tips och tricks också.

2018-04-23
Årjäng skickar ut ett eget infoblad ihop med Livsmedelsverkets nya broschyr om enskilt dricksvatten

Kontroll av ert dricksvatten (Årjängs förklarande tilläggsblad)
Små dricksvattenanläggningar häfte (Livsmedelsverkets broschyr om ny gällande lagstiftning)


2017-12-19
Karlstad har tagit fram en mall för checklista för livsmedelskontroll utifrån de nya lagstiftningsområdena.

Mallen består av en excelfil där första fliken är en bruttolista med samtliga lagstiftningsområden. Mallen kan användas för att ta fram branschspecifika checklistor att ha med ut i fält. Några branschspecifika checklistor finns redan med i excelfilen. I övrigt finns en kort instruktion på första fliken och kommentarsrutor som vägledning vid ifyllande och sortering.

Checklista Allmän


2017-07-14
Nu har Karlstad även tagit fram dekaler till livsmedelsföretag som inte är mobila

Som en del i att ytterligare kommunicera resultat från livsmedelskontrollen finns nu dekaler även tillgängliga för livsmedelsföretagare vars verksamhet bedrivs i en lokal i Karlstad.

Till skillnad från dekalen som sätts på matvagnen hänvisas kunden till ”Livsmedelskollen”. Livsmedelskollen visar resultat från de senaste inspektionerna och är en service till alla de som besöker restauranger, caféer och livsmedelsbutiker i kommunen.

 


2017-07-12
Karlstad delar ut klistermärke i vykortsstorlek till livsmedelsföretag

Karlstad har tagit fram en dekal som delas ut till livsmedelsföretagare som ibland rör sig över kommungränserna med sina mobila anläggningar. Företagaren kan sätta upp dekalen på sin ”food-truck” eller motsvarande.

Dekalen inger förmodligen en viss trygghet hos kunden och det underlättar förstås för inspektörer i andra kommuner som gör kontroll på marknadsplatser och dylikt. Dessutom bör den bidra till att fler företagare har med sig sitt registreringsbevis ut på plats eftersom dekalen antyder att ett sådant finns för verksamheten.