Miljösamverkan Skåne och Västra Götaland har tagit fram en handbok och lathundar för tillsyn inom vattenskyddsområden. Bland annat finns mallar för beslut om tillstånd till spridning inom vattenskyddsområden, det såg vid en snabb blick mycket användbart ut. Alla Miljösamverkans utgivna dokument finns på  www.miljosamverkansverige.se