”Radon – Handledning för att uppnå delmålet till 2020” står angivet i Miljösamverkans verksamhetsplan för 2013.
Ett nätverk startades i januari 2013 och nätverket har varit mer eller mindre aktivt sedan dess. Har följer minnesanteckningar, skrivelsemallar, presentationer och dylikt. Det äldsta materialet först.


Möte den 22 januari 2013
Minnesanteckningar radon, 2013-01-22
Mallar
Mallarna kan fås som wordfiler vid behov.
Upphandlingsunderlag (kravspecifikation) tjänstekoncession (Kristinehamn)
Kravspecifikation
Pressmeddelande (Kristinehamn)
Pressmeddelande
Utskick till fastighetsägare (Kristinehamn)
Infobrev-flerbostadshus
Utskick till fastighetsägare med blåbetonghus (Karlstad)
Faktablad blåbetong
Mätplan för fastighetsägarens egna bestånd (Kristinehamn)
Mätplan


Möte den 21 maj 2013
Minnesanteckningar radon, 2013-05-21
Åhörarkopior Tomas Johansson, Anticimex:
Radon i ett nötskal
Exempel protokoll radonutredning

Under andra mötet medverkade representant från Stockholms miljökontor.
Stockholmsmallar för följande skrivelser finns att få på begäran:
1. Redovisning av flerbostadsfastigheter
1. Redovisning av flerbostadsfastigheter samt plan för radonmätningar
2. Uppmaning att redovisa uppgifter om fastigheter i form av en plan för radonmätningar
3. Föreläggande att redovisa uppgifter om fastigheter i form av en plan för radonmätningar
4. Bekräftelse gällande inkomna fastighetsuppgifter
5. Uppmaning att följa plan för radonmätningar
6. Information från miljöförvaltningen angående inkomna rapporter från utförda radonmätningar
7. Påminnelse att inkomma med resultat från radonmätningar
8. Föreläggande att följa plan för radonmätningar
9. Föreläggande att utföra och redovisa resultat från kompletterande radonmätningar
10. Föreläggande att vidta åtgärder mot för höga radongashalter samt utföra kontrollmätningar av radon
11. Föreläggande att vidta åtgärder mot för höga radongashalter och därefter utföra och och redovisa radonresultat från kontroll – samt kompletterande mätning
12. Skrivelse angående framflyttat datum för redovisning av resultat från radonmätningar
13. Bekräftelse på inkomna mätresultat och avslut av ärende
14. Bekräftelse på inkomna mätresultat och avslut av ärende (ej årsmedelvärde)


Möte den 24 september 2013
Det tredje mötet hölls den 24 september 2013. Fler kommuner har påbörjat att uppmana fastighetsägare till flerbostadshus att mäta radon.
Minnesanteckningar radon, 2013-09-24


Möte den 20 maj 2014
Minnesanteckningar radon 2014-05-20