Ett samverkansprojekt som sträckte sig från 2012 till utgången av 2014 är nu avslutat. Ett nytt samverkansprojekt påbörjas snart för perioden 2016-2020. De föroreningar som mättes var kvävedioxid, partiklar och bensen.

Här finner du resultaten från det tidigare projektet.