Vi kommer att dra igång våra delprojekt, badvatten, vattendirektivet och dagvatten inom kort.  Är du intresserad av att delta i någon av dessa grupper, ring eller e-maila mig. Det är dock upp till var och en hur mycket tid som ni vill lägga ner på detta, det kan vara allt från att lämna synpunkter till att ta fram material.