Handläggarstöd för tillsyn av inomhusbad finns under ”Dokumentarkiv/Handläggarstöd/2011”.