Utbildning för förtroendevalda och chefer inom miljönämndens ansvarsområde.

Syftet med denna dag är att ge grundläggande kunskaper om myndighetsutövning. Det finns gott om plats så alla nämndledamöter och chefer som vill är välkomna.

Föreläsare är juristen Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB, Uppsala, en mycket uppskattad och erfaren föredragshållare inom miljönämndens ansvarsområde.

Juridikdag 10 mars 2015
Filename : juridikdag-10-mars-2015.pdf (70 KB)
Rubrik :