Gällande styrdokument för Luftsamverkan Värmland

Kontrollstrategidokument (uppdaterat mars 2017)
Strategi för kontroll 2016-2020

Kvalitetssäkringsprogram
IVL
IVL Qpgm Urban 2015-11-17 C133
Opsis
Ackreditering ALS
Ackreditering ALS Cz
Ackreditering ALS Stockholm Certifikat
Ackreditering ALS Stockholm Omfattning
QAQC Opsis
16031400_veckorapport_BOO_varmland
ENG_QAQC_ForAQM_Release1 4
OPSIS AQM RekMinUnderhåll (X_028S) 150909
OPSIS Lime Aktivitetsrapport (Q19_012) 151204
RAP-216_QAL1_TUV_AR500_EN_150429
RAP-220_QAL1_TÜV_PM10_EN
Swedac
RAP-092_ISO17025_AccreditationCertificate_2014
RAP-121_ISO14001
RAP-169_ISO9001

Program för samordnad kontroll
Samverkansavtal mellan länets kommuner
Avtal luftsamverkan 2016-2020 inkl bilaga
Avtalen mellan kommunerna inom Luftsamverkan Värmland tillsammans med samtliga ovanstående dokument utgör program för samordnad kontroll.

Konsultavtal
Avtal Cowi
Avtal IVL
Avtal Opsis

Rapporter
Årsrapport Sunne, Bensen 2016
Månadsrapport Arvika t o m sept 2017

Underlag för samordnad kontroll 2016-2020
Underlag samordnat mätprogram 2012-2014
Luftmätningar i Värmlands län 2012-2014 rapport