Kansliet ligger i Karlstads kommuns samhällsbyggnadshus på Gustav Lovéns gata 30.

Postadress:
Miljösamverkan Värmland
c/o Karlstads Kommun
651 84 Karlstad

Samordnare:
Eddie Persson
Telefon: 054-540 46 55
E-mail: eddie.persson@karlstad.se