Den 6 november planerar Miljösamverkan att hålla en tillsynsvägledningsdag. Bland annat får vi besök av Länsstyrelsen i Västra Götaland som ska prata om tillsyn av gränsöverskridande transporter av avfall (GRÖT) och vi hoppas även kunna ha ett pass om tillsyn av strandskyddet.

Vi undrar nu om det är något särskilt som ni önskar att vi tar upp vid detta tillfälle? Vilka områden vill ni ha tillsynsvägledning i? Svara gärna så snart ni kan men helst innan den 6 september. Svaren skickar ni direkt till sofie.sundler@lansstyrelsen.se på länsstyrelsen i Värmlands län.

Detaljerat program kommer senare.