Magnus Aronsson och Helena Hasselqvist utbildar oss i provtagning av avloppsvatten och vi kommer att vara i Skebäcks avloppsreningsverk i Örebro.

Preliminärt innehåll:

  • Flödesmätning (mätmetoder, felkällor och noggrannhet, demonstration av mätutrustning)
  • Provtagning av avloppsvatten (metoder, felkällor och noggrannhet, demonstration av provtagningsutrustning, krav på skötsel och kalibrering)
  • Hantering av prover (förvaring, transport, krav på laboratorier m.m.)
  • Praktisk visning av provtagning  på ett reningsverk.
  • Uppströmsarbete av Helena Hasselqvist tekniska kontoret Örebro kommun.