Vi träffas och diskuterar kniviga och enkla ärenden. Vi följer upp tidigare ärenden och vad som hänt sedan sist.
Denna gång tittar vi också lite på rutiner för inkommande bullerklagomål.

Ta med er ärenden ni vill diskutera och meddela gärna innan vad de handlar om.

Detaljerat program kommer snart.

Vi ska var i Kristinehamn denna gång och vi önskar örebroarna särskilt välkomna!