Handläggarträff bostadsklagomål förutom buller. Buller är så stort så vi plockar ur det ur denna dag. Dessutom finns ett bullernätverk som bara hanterar bullerfrågor.

Ann-Christine Johnsson (fd Yrkesföreningen Miljö- och hälsa) kommer till oss på eftermiddagen och kör lite grupparbeten med fall från verkligheten.

Program med inbjudan kommer längre fram men datum är spikat.