Handläggningsrutiner för nedskräpningsärenden är nu framtagna. Tack alla ni som lämnat värdefulla synpunkter på utkastet. Hör gärna av er om ni hittar felaktigheter eller har andra synpunkter. När det gäller bilvrak i naturen har många kommuners tekniska förvaltning rutiner för hantering av dessa. Av detta skäl tas inte dessa upp mer än i förslag till ”föreläggande om städning”. På Håll Sverige Rent´s webb-plats finns tydlig information om vad som gäller för bilvrak, se länk i rutinen. Handläggningsrutin hittar du under ”Dokumentarkiv/Handläggarstöd/2012”.