Resultatet från den samordnade luftmätningarna i Värmland publiceras nu på vår webb-plats. Just nu pågår mätning i Arvika och NO2 halterna redovisas i ett diagram som uppdateras varje timma. Dessutom finns en excelfil där mätvärdena presenteras i siffror. Se när det ska mätas i din kommun i  mätprogrammet för Värmland 2012-2014.

matprogram for luft i Varmland
Filename : matprogram-for-luft-i-varmland-2.pdf (55 KB)
Rubrik :