Ett första möte har genomförts. 9 kommuner var representerade på mötet. Det finns platser kvar om någon mer kommun vill vara med.
Kommunerna har kommit olika långt i sitt arbete med att driva fram mätningar och åtgärder.

Minnesanteckningar från detta möte finns under ”Projekt”.