Här kommer de presentationer som visades under seminariedagen om båtbottentvätt den 14 januari.

Per-Olof Samuelsson

3ABkemakta-konsultKMMKMLAKVARDEN
Filename : 3abkemakta-konsultkmmkmlakvarden-2.pdf (1 MB)
Rubrik :

3CAvfallshandlaggare-lst
Filename : 3cavfallshandlaggare-lst.pdf (360 KB)
Rubrik :

5HaV riktlinjerKarlstad140114
Filename : 5hav-riktlinjerkarlstad140114.pdf (572 KB)
Rubrik :

Odd Klofsten

3. BoatWasher - The Machine ver140109
Filename : 3-boatwasher-the-machine-ver140109.pdf (1 MB)
Rubrik :

Prospekt Big Wash 12.14 och 16
Filename : prospekt-big-wash-12-14-och-16.pdf (2 MB)
Rubrik :