Delprojekt dagvatten är nu avslutat. Handledningen tar upp vilka frågor miljönämnden har att beakta när det gäller dagvatten. Fokus ligger på planprocessen, anmälningsplikten och tillsyn av såväl miljöfarlig verksamhet som dagvattenanläggningar. Hör gärna av er om ni har förslag på förbättringar eller hittar felaktigheter.

Tillsynshandledning dagvatten
Filename : tillsynshanledning-dagvatten-m-bilagor.pdf (611 KB)
Rubrik :