Välkomna förmiddagen den 31 januari för att diskutera handläggning av ärenden inom vattenskyddsområden. Tanken är att vi ska ta upp olika frågeställningar som dyker upp inom vattenskyddsområden, hur man till exempel handlägger ärenden rörande enskilda avloppsanläggningar, spridning av  bekämpningsmedel och gödsel. Vi har ingen föreläsare utan syftet är att vi ska dela erfarenheter med varandra, ta därför gärna med exempel på hur ni gör.

inbjudan 31 jan vattenskydd
Filename : inbjudan-31-jan-vattenskydd.pdf (93 KB)
Rubrik :