Olyckor och bränder inom vattenskyddsområden eller andra känsliga naturområden ställer särskilda krav på hänsyn vid insatser och sanering. Länsstyrelsen bjuder därför, tillsammans med Räddningstjänsten och Miljösamverkan Värmland, in till en diskussionsträff där viktiga beredskapsfrågor tas upp.

Diskussionsträffen riktar sig till anställda inom kommuner, räddningstjänst, Miljösamverkan Värmland och MSB.

Många olika aktörer är berörda och det finns därför behov av gemensamma strategier i riskberedskap.

Under dagen berättar Henrik Winkler från Bergslagens räddningstjänst om beredskapsarbetet i Degerfors. Vi kommer också presentera information om olycksstatistik samt ge möjlighet till en ”Laget-runt” diskussion där medverkande berättar om sitt arbete i beredskapsfrågor.

Syftet och ambitionen med träffen är att diskussionerna leder fram till gemensamma strategier och förhållningssätt inom riskberedskap.

Tid: Torsdagen den 30 maj kl. 09.00- 12.00
Plats: Kristinehams Conference Centre (sal: Rotundan)

Anmälan görs senast den 27 maj på länsstyrelsens hemsida.

Detaljerat program:

Program olyckor och brand
Filename : program-olyckor-och-brand.pdf (97 KB)
Rubrik :