Miljöåklagarna från Göteborg och handläggare vid miljöprövningsdelegationen i Örebro är på plats vid höstens handläggarträff. Vissa förändringar i programmet kan komma att göras under den aktuella dagen.

Många anmälningar har kommit in. Vi kan komma att behöva byta lokal för att alla ska få plats. Håll utkik på hemsidan och i Facebook-gruppen.