Välkomna till ett diskussionsmöte rörande bränder och olyckor inom vattenskyddsområden. Inbjudna är miljökontor och tekniska förvaltningar på kommunerna, Räddningstjänsten, Länsstyrelsen, Polisen, MSB och HaV.

Inbjudan vattenskyddsmote 24 oktober
Filename : inbjudan-vattenskyddsmote-24-oktober.pdf (80 KB)
Rubrik :