Länsstyrelsen och Miljösamverkan bjuder in till ett seminarium för att öka kunskapen om vad väder och klimatförändringar innebär för Värmland.
Gästföreläsare under dagen är Lennart Larsson från SMHI.