Detta är tredje dagen av fyra i ett utbildningspaket som Miljösamverkan Värmland i samarbete med länsstyrelserna i Värmlands och Örebro län anordnar.
Denna utbildningsdag arrangeras av Miljösamverkan Värmland.

Välkomna!

Slides från utbildningsdagen:

Ventilationsgrunder
Filename : ventilationsgrunder.pdf (5 MB)
Rubrik :

Swesiaq modellen
Filename : swesiaq-modellen.pdf (3 MB)
Rubrik :

Rosen metoden
Filename : rosen-metoden.pdf (4 MB)
Rubrik :

Pegasus inomhusmiljo
Filename : pegasus-inomhusmiljo.pdf (6 MB)
Rubrik :

En sommarstuga i kretsloppet
Filename : en-sommarstuga-i-kretsloppet.pdf (300 KB)
Rubrik :