Miljöjurist Jonas Christensen föreläser om myndighetsrollen för handläggare på förmiddagen och politiker och chefer på eftermiddagen. Se inbjudan nedan

13 november - juridik fortroendevalda
Filename : 13-november-juridik-fortroendevalda.pdf (62 KB)
Rubrik :
13 november - juridik handlaggare
Filename : 13-november-juridik-handlaggare.pdf (62 KB)
Rubrik :