Ta vara på detta tillfälle att träffas för erfarenhetsutbyte mellan länets ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i miljönämnderna.
Se inbjudan för program och plats.

Inbjudan ordforandetraff
Filename : inbjudan-ordforandetraff.pdf (80 KB)
Rubrik :