Här läggs informativa filmer upp som kan utgöra stöd för er tillsyn eller bara visa hur något går till eller ser ut.

5-årsbesiktning av oljeavskiljare 29 oktober 2018
Ragn-Sells utför 5-årsbesiktning av en oljeavskiljare i Kristinehamn.
Observera att oljeavskiljaren vattenfylldes inför täthetstestet. Något jag glömde att nämna på filmen. När besiktningspersonen varit ner i oljeavskiljaren och gjort rent och dokumenterat vattenfylldes den.