Karta Otillgänglig

Datum/tid
30 september 10:00 - 11:00

Faroanalys
Vi vet att huvudsaken är att en verksamhet har koll på faror som kan inträffa och att de gör något för att minska eller reducera farorna. Vi vet också att vissa verksamheter behöver ha en dokumenterad faroanalys, men för vissa räcker det att exempelvis uppge att man följer en riktlinje så går det bra. Det vi är mer osäkra på är – Mer exakt vilka är dessa verksamheter och hur funkar det i gråzonerna? Hur petiga är vi när faroanalysen tagits fram? (Kristinehamn)

Dokumentation temperaturer
Vi har koll på vilka temperaturkontroller som behöver göras och vet också att ju fler man är som hjälps åt med tempandet desto viktigare (?) att dokumentera. Vi vet också att det är mycket viktigare och effektfullt för matsäkerheten att faktiskt tempa, än att skriva att man tempat. Men kan vi kräva dokumentation och i så fall för vilka verksamheter? Kan man egentligen göra avvikelse för något som handlar om dokumenterad temperaturkontroll eller behöver vi kunna mäta eller undersöka att mätning inte görs för att göra det? (Kristinehamn)

Skrivbordstillsyn
Vilka verksamheter kontrollerar ni?
Vad kontrollerar ni, vilka punkter?
Hur gör ni kontrollen? Skickas ut en frågelista, telefonintervju, skype/teams-möte, annat sätt?
Hur ser resultatet ut?
(Filipstad)

Fråga angående operativt mål 9
Vi har gjort några kontroller, men insett att det är svårt att verifiera en mängdangivelse mot inköp av en ingrediens, eftersom ingrediensen ofta ingår i flera produkter.

Ett exempel:
En tillverkare producerar sylt som anges innehålla 60 % bär och 40 % socker. Denne tillverkare gör även ostkakor, bröd och honung.

Hur skulle ni verifiera att syltens mängdangivelser är korrekt? Jämför ni enbart mot ett recept, och hur vet ni att receptet följs och att tillverkaren talar sanning?

Enligt Kontrollwiki:
För att kunna göra en uppskattning av om angiven mängddeklaration av en viss ingrediens är rimlig behöver kontrollmyndigheten kontrollera att ingrediensen har köpts in av företaget i en sådan mängd att den är jämförbar med utgående mängd för den utvalda produkten. Det här görs genom att bestämma en relevant tidsperiod och jämföra mängden inköpta ingredienser mot mängden utgående produkt.

Är mängdangivelsen rimlig?
Kontrollera att företagets uträkningar för de ingredienser som har mängdangetts stämmer överens med det som har angivits på produkten. Om produkten har köpts in färdig, det vill säga om den enbart förpackas om i anläggningen, kontrolleras att informationen i märkningsunderlaget när det gäller mängdangivelse stämmer för produkten.

Svar från Livsmedelsverket

Hej igen Hanna!
Det är främst ingredienser i produkten som är av betydelse för konsumentens val som ska kontrolleras. Hos en sylt-tillverkare skulle vi rekommendera att kontrollera mängden bär/frukt i sylten och inte mängden socker.

Om de påstår att sylten innehåller 60% bär och 40% socker så be dem verifiera för er att det stämmer.

De får gå igenom receptet med er och verifiera att det stämmer överens med slutprodukten, om det betyder att de har ett grundrecept som de sedan multiplicerar med volymen de ska tillverka/har tillverkat så ska de verifiera det. De ska också verifiera för er hur processen för sylttillverkning går till.

Om det är så att de köpt in bär som även ska användas till annan produkt än sylten får ni göra en uppskattning av om den inköpta mängden bär under en viss tidsperiod verkar vara rimlig i förhållande till de produkter som tillverkas under samma tidsperiod och som innehåller dessa bär.

Tänk på att när det gäller sylt så finns också vår nationella föreskrift: (LIVSFS 2003:17) Livsmedelsverkets föreskrifter om sylt, gelé och marmelad.

Kristinehamn vill gärna diskutera det då det är luddigt hur de ska kontrollera detta.

Lagstiftningsområde J01
Hur rapporterar ni lagstiftningsområde J01?
När rapporterar man Utan Avvikelse och när rapporteras avvikelse där?
(Örebro)

Facebookförsäljare
En privatperson lägger upp bilder på Facebook över olika tårtor som man gör. Det är nya tårtor varje vecka eller oftare. Det är uppenbart att detta görs på beställning till olika tillställningar såsom födelsedagar, dop, bröllop, etc. På Facebook står det inget om priser eller något. En kollega beställde smörgåstårtor därifrån som levererades och man betalade en summa.

Är graden av organisation uppfyllt? Finns det någon med liknande fall som gjort något smart? Ni som skriver brev och ber att få in underlag för registrering – har ni något exempel? Hur gör ni med åtalsanmälningar/sanktionsavgifter om ni får in underlag för registrering?
(Säffle)