Karta Otillgänglig

Datum/tid
27 mars Hela dagen

Länsträff i länsstyrelsens regi för värmlandsinspektörerna. Örebroinspektörerna har egen länsträff.
Anmälan sker till länsstyrelsen när inbjudan kommit ut.