Karta Otillgänglig

Datum/tid
20 november 10:00 - 14:30

En introduktionsdag för inspektörer som använder det nya GIS-stödet för små avlopp. Vi ska vara i Örebro denna dag.

Inbjudan handläggarträff GIS-stöd