Karta Otillgänglig

Datum/tid
13 september Hela dagen

Dags för sista delen i kontroll-, och samsynsprojektet om dricksvatten. Denna dag möts vi i Arvika.
Inbjudan dricksvatten 13 sept 2018
Kontroll av dricksvatten_distribution (checklista)