Karta Otillgänglig

Datum/tid
13 oktober 11:00 - 14:00

Två pass föreläsningar av Anders Zetterlund från Malmö stad med lunch emellan.
Pass 1 – Malmö stads nya enhet för livsmedelsfusk och ett godiscase.
Lunch en timma
Pass 2 – Hur Malmö stad letar och upptäcker livsmedelsfusk.

Välkomna!