Laddar Karta...

Datum/tid
12 september 00:00

Plats
Samhällsbyggnadshuset

Kursen tar upp tillsynen kring mindre dricksvattenanläggningar, det vill säga anläggningar som lyder under Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) exempelvis livsmedelstillverkare, caféer, restauranger, gemensamhetsanläggningar för privatboende mm ute på landsbygden, små kommunala anläggningar etc.

Länk till anmälan.