Karta Otillgänglig

Datum/tid
12 november Hela dagen

Praktiska verktyg för kommunal tillsyn enligt miljöbalken som styr mot god status i vattenförekomsterna 12–13 november 2020, (Stockholm)

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans!

Miljökvalitetsnormer för vatten är ett viktigt juridiskt verktyg i kommunens tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Höga krav ställs på verksamheterna vid utsläpp till vatten, då miljökvalitetsnormerna inte får äventyras eller försämras i vattenförekomsterna. Under denna kurs fördjupar du din kunskap kring hur tillsynsmyndigheten kan arbeta praktiskt vid tillsyn av miljöfarlig verksamhet för att styra mot att uppnå MKN för vatten i recipienten.

Länk till anmälan.

Inspektörer i Miljösamverkan Värmlands och Örebro län får 15% rabatt.
Kontakta Miljösamverkan för rabattkod.