Denna dokumentdatabas ska bland annat innehålla beslut som är lite mera sällanförekommande. Normala beslut där någon ges tillstånd till att anlägga ett enskilt avlopp har ni säkert redan mallar för ute på kontoren. Under ett antal underrubriker på denna sida finns dokumentmallar i wordformat, fria att använda eller inspireras av.

Miljösamverkan Värmland tar inte på sig ansvaret att uppdatera mallarna med avseende på ändringar i lagstiftningen men om ni rapporterar att ändringar skett i lagstiftningen uppdateras mallarna. Kolla också er delegeringsordning. I mallarna förekommer nämnd och förvaltning ibland huller om buller.

För att denna dokumentdatabas ska fungera krävs att inspektörerna bidrar med dokument. Gärna sådana som överprövats och stått sig vid en sådan granskning. Eftersom Miljösamverkan inte regelbundet kontrollerar ändringar i lagstiftning behövs återkoppling från er så fort ni hittar felaktigheter.
Miljösamverkan Värmland avidentifierar dokumenten. Databasen fylls på efterhand som dokument kommer in.

Renhållning