Här läggs minnesanteckningar upp i kronologisk ordning.

2018

2017
Minnesanteckningar från livsmedelsträff den 14 november. De presentationer som visades angående skadedjur och animaliska biprodukter ligger också under ”Åhörarkopior”. Bilagor fås i wordformat på begäran.
Minnesanteckningar livsmedelsträff 14 nov 2017
Bilaga Utskick info
Bilaga Utskick checklista
Åhörarkopior
Skadedjur med Anticimex
Presentation ABP


Minnesanteckningar från möte med arbetsgruppen för gemensamma luftmätningar den 17 oktober
Minnesanteckningar arbetsgrupp luft 17 okt 2017


Minnesanteckningar från nedskräpningsmöte den 18 september med Kronofogden
Minnesanteckningar nedskräpning 18 sept 2017


Minnesanteckningar från dricksvattenmöte med arbetsgruppen den 8 juni
Minnesanteckningar arbgrp dricksvatten 8 juni 2017
Kontroll av dricksvatten_faroanalys


Minnesanteckningar nedskräpning den 24 april
Maila mig när ni vill ha bilagorna till dessa minnesanteckningar.
Minnesanteckningar nedskräpning 24 apr 2017


Bullernätverk 27 januari
Minnesanteckningar buller 27 jan 2017
Bilagorna som det hänvisas till i minnesanteckningarna är utskickade till era miljobrevlådor eftersom de inte avidentifierats.


Livsmedelsträff 19 januari
Minnesanteckningar livsmedelsträff 19 jan 2017

Hagfors beredskapsplan
Checklista mobila anläggningar Filipstad
Checklista tillsyn vagnar Sunne
Arvika projekt kosttillskott 2015-2016


Stickande/skärande 17 januari
Minnesanteckningar stickande-skärande 17 jan 2017

Hygienrondsprotokoll
bedömningsgrunder

2015
Tillfälliga flyktingboenden 1 oktober
Minnesanteckningar flyktingboende 1 oktober 2015


Luftmätning 12 maj
Minnesanteckningar luftmätning 2015-05-12
Gertrud Gybrants presentation:
Luften i de Värmländska tätorterna


Lantbruk 22 april
Nätverksträff lantbruk 2015-04-22

Bilagor till nätverksträff lantbruk 22 april:
Bil1 Tillsynsvägledning KEMI
Bil2 CHECKLISTA VID INSPEKTION KEMI


Avlopp 21 april
Minnesanteckningar avlopp 2015-04-21

Henrik Wapens sammanställning av resultatet från kommunenkäten:
Resultat enkät enskilda avlopp 2015
Henrik Wapens presentation från mötet:
Enskilda avlopp slides


Nätverksträff skolstäd 16 januari
Nätverksträff Folkhälsomyndighetens projekt, ”Städning och ventilation i skolan”, 2015-01-16

2011
2010