Här läggs minnesanteckningar upp i kronologisk ordning.

2020
”En timme – sex frågor om skrotbilar” 8 okt 2020
Minnesanteckningar skrotbilar 8 okt 2020
Torsbys rutin för skrotbilar


Radon i bostäder den 6 oktober
Minnesanteckningar radon 6 okt 2020


”En timma – sex frågor om livsmedel” den 30 september
Minnesanteckningar livs 30 sept 2020
Skrivbordskontroll temperatur
Checklista städ, personlig hygien, utbildning m.m pdf
Brev anmälan om olovlig livsmedelshantering


Minnesanteckningar länsträff livsmedel den 23 september
Minnesanteckningar länstraff livs 23 sept 2020


Minnesanteckningar om REKO-ringar den 11 september
Minnesanteckningar REKO-ringar 11 sept 2020


Minnesanteckningar små avlopp den 16 september
Minnesanteckningar små avlopp 16 sept 2020


Minnesanteckningar samtalsgrupp om värmepumpar den 9 september
Minnesanteckningar samtalsgrupp värmepumpsärenden


Minnesanteckningar livsmedelsträff online den 24 april
Minnesanteckningar onlineträff 24 apr 2020
Remiss från Livsmedelsverket
Remiss om material och produkter avsedda att komma kontakt med livsmedel, Ds 20206(3462-2020-1)
Excelfil med sammanställning av kommunernas svar.
Sammanställning Covid
Checklista trängselkoll från Örebro.
Covid19 Protokoll 2.0
Torsbys checklistor för vattenverk.
Checklista för vattenverk 2020
Checklista operativt mål 1 2020


Minnesanteckningar från onlinemöte om oljeavskiljare den 28 januari
Minnesanteckningar OA 28 jan 2020

2019

Minnesanteckningar från livsmedelsträff den 4 april 2019
Slides som Håkan Kjellberg från Anticimex visade på förmiddagen fås på begäran.
Minnesanteckningar livsmedelsträff 4 apr 2019
Bilder från Karlstad

2018
Minnesanteckningar från luftsamverkansmöte den 1 november 2018.
Minnesanteckningar luftsamverkan 1 nov 2018


Minnesanteckningar från radonmöte den 23 oktober 2018
Minnesanteckningar radon 23 okt 2018


Minnesanteckningar med bilagor från nätverksträff buller den 2 oktober 2018.
Minnesanteckningar buller 2 okt 2018
Rutin bullerklagomål inomhusmiljö
Checklista buller
Blankett klagomål boendemiljö


Minnesanteckningar med bilagor från nätverksträff för livsmedelsinspektörer den 20 september 2018.
Minnesanteckningar livsmedelsträff 20 sept 2018
Kompetens livsmedel i Värmland Sammanställning
Synpunkter KontrollWiki


Minnesanteckningar från arbetsgruppsträff ”Tillsynsprojekt oljeavskiljare” den 7 juni 2018.
Minnesanteckningar arbgrp OA 7 juni 2018


Minnesanteckningar från nätverksträff för livsmedelsinspektörer den 15 februari 2018.
Minnesanteckningar livsmedelsträff 15 feb 2018
Bilaga till minnesanteckningar. Karlstads brevutskick till VU innan allergenkontroll.
Brevutskick Allergenprojekt 2018
Ger du din gäst en säker matupplevelse pdf

2017
Minnesanteckningar från livsmedelsträff den 14 november. De presentationer som visades angående skadedjur och animaliska biprodukter ligger också under ”Åhörarkopior”. Bilagor fås i wordformat på begäran.
Minnesanteckningar livsmedelsträff 14 nov 2017
Bilaga Utskick info
Bilaga Utskick checklista
Åhörarkopior
Skadedjur med Anticimex
Presentation ABP


Minnesanteckningar från möte med arbetsgruppen för gemensamma luftmätningar den 17 oktober
Minnesanteckningar arbetsgrupp luft 17 okt 2017


Minnesanteckningar från nedskräpningsmöte den 18 september med Kronofogden
Minnesanteckningar nedskräpning 18 sept 2017


Minnesanteckningar från dricksvattenmöte med arbetsgruppen den 8 juni
Minnesanteckningar arbgrp dricksvatten 8 juni 2017
Kontroll av dricksvatten_faroanalys


Minnesanteckningar nedskräpning den 24 april
Maila mig när ni vill ha bilagorna till dessa minnesanteckningar.
Minnesanteckningar nedskräpning 24 apr 2017


Bullernätverk 27 januari
Minnesanteckningar buller 27 jan 2017
Bilagorna som det hänvisas till i minnesanteckningarna är utskickade till era miljobrevlådor eftersom de inte avidentifierats.


Livsmedelsträff 19 januari
Minnesanteckningar livsmedelsträff 19 jan 2017

Checklista mobila anläggningar Filipstad
Checklista tillsyn vagnar Sunne
Arvika projekt kosttillskott 2015-2016


Stickande/skärande 17 januari
Minnesanteckningar stickande-skärande 17 jan 2017

Hygienrondsprotokoll
bedömningsgrunder

2015
Tillfälliga flyktingboenden 1 oktober
Minnesanteckningar flyktingboende 1 oktober 2015


Luftmätning 12 maj
Minnesanteckningar luftmätning 2015-05-12
Gertrud Gybrants presentation:
Luften i de Värmländska tätorterna


Lantbruk 22 april
Nätverksträff lantbruk 2015-04-22

Bilagor till nätverksträff lantbruk 22 april:
Bil1 Tillsynsvägledning KEMI
Bil2 CHECKLISTA VID INSPEKTION KEMI


Avlopp 21 april
Minnesanteckningar avlopp 2015-04-21

Henrik Wapens sammanställning av resultatet från kommunenkäten:
Resultat enkät enskilda avlopp 2015
Henrik Wapens presentation från mötet:
Enskilda avlopp slides


Nätverksträff skolstäd 16 januari
Nätverksträff Folkhälsomyndighetens projekt, ”Städning och ventilation i skolan”, 2015-01-16

2011
2010