2020
Kil har uppdaterat ett gammalt informationsmaterial för små dricksvattenproducenter.
Undersökningar av dricksvatten hos små dricksvattenproducenter
Bilaga 1 Undersökningsprogram små dricksvattenproducenter
Bilaga 2 Parametrar på utgående dricksvatten
Bilaga 3 Parametrar hos användaren


Karlstad har tagit fram informationsmaterial om groddar och lektiner i baljväxter.

Gör om materialet till ert eget och känn er fria att använda informationsbladen!
Information om groddar 2020 (docx)
Lektiner i baljväxter 2020 (docx)