Här samlas de presentationer som visats under möten, utbildningar och seminarier i kronologisk ordning.

2018

Möte luftsamverkan med Naturvårdsverket den 1 november 2018
Helena Sabelströms presentation (generellt om luftmätning)
Helenas presentation
Matthew Ross-Jones presentation (Inledande kartläggning, objektiv skattning och kommentarer kring Värmlands provtagningsprogram)
Matthews presentation
Utvärdering av vår kontrollstrategi som en sommarjobbare på Naturvårdsverket gjort.
Utvärdering kontrollstrategi


Miljöbrottsdag den 30 oktober 2018
Åklagarnas presentationer
Åklagarens presentationer
Polisens presentation
Polisen 30 oktober 2018


Skypeinformation om småbåtshamnar den 16 oktober 2018
Peter Andersson på länsstyrelsen i Värmland informerade om småbåtshamnar.
Länk till den inspelade Skypesändningen.
Marianne Fröding i Karlstad tipsade om dokumentet ”Hamnar för fritidsbåtar”. Det dokumentet hittar ni här.
Miljösamverkan Halland har tagit fram en tillsynsvägledning för småbåtshamnar. Den finns här.


Oljeavskiljare den 3 maj
Peter Prima från Jönköpings kommun presenterade deras tillsynsprojekt om oljeavskiljare.
Presentation Jönköping
Ann-Christin Karlsson från Arvika visade olika typer av oljeavskiljare.
Biltvätt reningsanläggningar


Besvärliga personer den 6 februari
Psykologen Reino Wikmalm höll en heldag om mellanmänskliga relationer med besvärliga personer som vi ibland möter i vardagen.
Besvärliga personer 2018-02-06

2017
Juridik för färska inspektörer den 7 december
Joel Bruks och Diana Davidsson, Karlstads kommun
Introduktion till juridiken


Livsmedelsmöte den 14 november
Stig Widell (fd Jordbruksverket)
Presentation ABP
Håkan Kjellberg (Anticimex)
Skadedjur med Anticimex


Tillsynsvägledning lantbruk den 9 november

Johanna Lidén (lst)
Vattenråd

Karin de Beer (lst)
Vattenförvaltning

Teresia Persson (Jordbruksverket)
Tillsynsmöte i Karlstad – Jordbruksverket
BAT-slutsatser fjäderfä och gris


Tillsynsvägledning avloppsreningsverk den 20 oktober
Mats Bergström, länsstyrelsen informerade om nya regler runt stora avloppsreningsverk.
Avloppsreningsverk 20 okt 2017


Nedskräpning den 24 april
Marlene Rünell, Örebro kommun presenterade kontorets arbete med nedskräpningar på återvinningsstationer bland annat.
Presentation Örebro
Sandra Tjärnings (fd inspektör i Karlstad) presentation om ett skrotbilsärende.
Skrotbilar


Informationsdag med Folkhälsomyndigheten
Elin Stenberg och Henry Stegmayr informerade om bassängbad, buller, vårdlokaler, radon och fokhälsotänk i samhällsplaneringen.
Bassängbad, vårdlokaler och buller
Samhällsplanering och radon
Filipstad skickade in några frågor till Folkhälsomyndigheten innan mötet. Här finns dessa frågor och besvarade.
Frågor till FHM


Stickande/skärande verksamheter den 9 mars
Rebecca Ryrberg (Kingsroad tattoo i Kristinehamn) och Marie-Louise Tillman (Haga Hud & Fot i Karlstad) m fl.
Rebecca Ryrberg
Marie-Louise Tillman
Hygiene Diagnostics
Länk till rengörningsstudie i Håbo kommun.


Masshanteringsdag med Gertrud Gybrant från länsstyrelsen
Masshanteringsdag 24 februari 2017 del 1 väg-järnväg
Masshanteringsdag 24 februari 2017 del 2 anläggningsandamål
Masshanteringsdag 24 februari 2017 Del 3 avfall eller produkt
Masshanteringsdag 24 februari 2017 Del 4 ändringar 29 kapitlet
Masshanteringsdag 24 februari 2017 Del 5 täkter
Masshanteringsdag 24 februari 2017 Del 6 muddermassor


Bostadsklagomål – Andrea Hjärne Dalhammar från Malmö stad
Tillsyn bostäder 2017 Karlstad


Utbildningsdag med Sofie Hermansson, SGI om ansvarsbedömning
Tillsyn av förorenade områden – ansvarsbedömningar 20170207


Stickande/skärande verksamheter 17 januari.
Riskminimering vid Body Modification

2016
Utbildningsdag – Miljöbrott 2016-11-30
29 kap mb
Anläggningsbegreppet
Uppsåt oaktsamhet
Värmland ringa
Polisen miljöbrott 30 nov 2016
Presentation rema


Utbildningsdag – Att bemöta rättshaveristiskt beteende
Presentation
För er som vill beställa boken som nämndes under dagen till reducerat pris, går det bra att skriva till hilda.widaeus(at)gothiafortbildning.se. Ange att ni varit på utbildningsdag den 10 oktober 2016 i Karlstad. Vid årsskiftet 2016/2017 kommer en ny uppdaterad version av boken. Det kanske är värt att vänta tills dess.


Utbildningsdag – Stora avlopp med Magnus Aronsson, VA-konsulten, 2016-08-29.
Presentation stora avlopp
Gruppövningar 160829


Bullerutbildning med Björn Tunemalm, 2016-04-19.
Bullerkurs


Åhörarkopior från miljöskyddsträffen 2016-03-11 med miljöprövningsdelegationen.
Värmland2016
Tillståndsprocessen
Prövningsbroschyr 2016-03-18

2015
Åhörarkopior från KEMIs seminarium i Karlstad –
Tillsyn av kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel inom detaljhandeln 2015-11-11
Presentationer (pdf):
0 Schema Karlstad
1 Tillsynsansvar UTAN svar
2 Reach
3 Varutillsyn
4 K&M Dag 1
5 Tips om länkar & databaser
7 K&M Dag 2
8 Förvaring, förpackningsregler, tillstånd, dag 2
9 Bekämpningsmedelstillsyn
9 Bkm BILAGA V
9 Växtskyddsmedel eller biocidprodukt


Presentation av Havs- och vattenmyndighetens vägledningsmaterial –
Effektiv tillsyn av små avlopp 2015-08-27

Representanter från HaV och länsstyrelsen i Värmland informerar om den nya vägledningen och VISS, mm
Presentationer (pdf):
HaVs presentation
Lsts presentation – VISS mm

2014
Inomhusmiljö. Mätmetoder, utredning och inspektion 2014-12-16
Utbildningsdag med föreläsare från Anticimex.
Presentationer (pdf):
En sommarstuga i kretsloppet
Mål Inomhusmiljö utbildning Miljösamverkan Värmland
Pegasus inomhusmiljö
Rosenmetoden
Swesiaqmodellen
Ventilationsgrunder


Miljöskyddsdag – Avfall 2014-10-09
Länsstyrelsen informerar om avfall på förmiddagen. Hans Zetterling, Polego AB pratar om bilskrotar och skrotbilar på eftermiddagen.
Presentationer (pdf):
Gertrud Gybrandt, lst
Avfallsbegreppet
Peter Sundell, lst
Transporter, anmälan och tillstånd
Ann-Marie Fransson, lst
Yrkesmässig anläggning för omhändertagande av fordon
Hans Zetterling, Polego AB
Bilskrotar och skrotbilar


Miljöbrott 2014-10-02
Två åklagare från Göteborg och polisens miljöbrottsutredare i Karlstad och diskuterar hur vi samverkar för att beivra miljöbrott.
Presentationer (pdf):
Åklagarna
Presentation
Polisen
Presentation


Geoenergi. Tillstånd och handläggning 2014-09-30
Sveriges tekniska forskningsinstitut på plats i Karlstad för en utbildningsdag.
Presentationer (pdf):
Geoenergi i Sverige
ReGeo Grund Geoteknik
Handläggning i Sverige och EU


Utbildning oljeavskiljare 2014-08-21
Manfred Lavicka från Rang-Sells i Stockholm ger värmlandsinspektörerna en utbildning i oljeavskiljare.
Presentation (pdf):
Utbildning Karlstad


Kosttillskott och receptfria läkemedel 2014-08-18
Johan Öhman från Kristinehamn pratar kosttillskott och Linda Eliasson, Eda berättar om ett kontrollprojekt som genomförts i Karlskoga.
Presentationer (pdf):
Johan Öhman, Kristinehamns kommun
De farliga kosttillskotten
Linda Eliasson, Eda kommun
Kosttillskottprojekt i Karlskoga


Tillsyn av egenkontroll av energihushållning 2014-04-22
Utbildare från WSP håller utbildning i energitillsyn på uppdrag av energimyndigheten.
Presentationer (pdf):
Utbildning tillsynsmyndigheter Energimyndigheten
Grundläggande energikunskap


Vindkraftens miljöpåverkan 2014-02-18
Ett flertal föreläsare och forskare informerar om olika aspekter på vindkraft.
Presentationer (pdf):
Fladdermus Karlstad 2014
Martin Green Karlstad 20140218
Naturvårdsverket buller – Karlstad 18 feb 2014
VBK -Kommunträff Värmland
Vindval presentation


Seminarium båtbottentvätt 2014-01-14
Per-Olof Samuelsson (Vågenkonsult) och Odd Klofsten (BoatWasher) pratar om senaste nytt om förorenad mark och sediment i småbåtshamnar samt presenterar tekniker för att slippa använda giftiga båtbottenfärger.
Presentationer (pdf):
Rent Under AB
Prospekt Big Wash 12.14 och 16
Uppsamlingsbassang – Båtbottentvättar
BoatWasher AB
Metoden Borsttvätt – BoatWasher AB ver130913
Välj borsttvätt framför spolplatta
BoatWasher – The Machine ver140109
Du behöver inte bottenmåla – Giftfria metoder ver130410
Per-Olof Samuelsson
Sedimentprovtagning 2011
Förorenade sediment i hamnar, EU-projekt Hav möter Land
Mjösund Saneringsmuddring 2011
Hur skall vi få till stånd saneringar i hamnar?
AB Kemakta-konsult
Avfallshandläggare-lst
FO-mark båtuppställningsplatser Stenungsund 2012
Sanering vinteruppställningsplats
Aktuellt läge Spolplattor samt Öckerös miljöarbete
HaV riktlinjer
Transportstyrelsens miljö+arbete gällande fritidsbåtar

2013
Fukt, mögel och inomhusmiljö den 11 oktober 2013
Presentationer mm som visades av Greta Smedje och Erika Bloom under utbildningsdagen den 11 oktober.
Fukt och mikroorganismer Karlstad
Fukt och  mögel Erica Bloom
Exempel_VOC
Analysis protocol Feb 2012


 

2012
2011
2010