Praktiska verktyg för kommunal tillsyn enligt miljöbalken som styr mot god status i vattenförekomsterna 12–13 november 2020, (Stockholm) På denna kurs kan du även delta digitalt på distans! Miljökvalitetsnormer för…
Läs mer »