Verksamhetberättelsen för 2018 är nu sammanställd och klar. Gå gärna in och titta hur många fantastiska träffar vi hade under 2018!