Miljösamverkan Sverige  bjuder in till tillsynskampanj med fokus på provtagning och flödesmätning. Kampanjen riktar sig till tillsynspersonal på länsstyrelserna och kommunerna med tillsyn på tillståndspliktiga avloppsreningsverk. Detta är en första blänkare om kampanjen för att underlätta planeringen. Det kommer att vara möjligt att anmäla sig till tillsynskampanjen från och med mitten av oktober månad 2019.

Följ länken för att läsa mer:
http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/projekt-och-rapporter-/avlopp/Pages/avloppsreningsverk.aspx