Nu finns åhörarkopior från Magnus Aronssons utbildningsdag om processer i avloppsreningsverk under ”Åhörarkopior”.