Efter dagens styrgruppsmöte kan fastställda styrdokument läggas ut publikt. Ni hittar det senaste styrdokumentet och den senaste kommunikationsplanen här i ”Dokumentarkivet”.